Управление на качеството

Нашата система за управление на качеството включва всички аспекти на качеството, свързани със съоръженията, продуктите и обслужването.Управлението на качеството обаче не е фокусирано само върху качеството на продукта и услугата, но и върху средствата за постигането му.
Нашето ръководство следва следните принципи:
1. Фокус върху клиента
2. Разбирането на настоящите и бъдещите нужди на клиентите е от първостепенно значение за нашия успех.Нашата политика е да отговаряме на изискванията на клиентите и да надхвърляме очакванията на всички клиенти.
3. Лидерство

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Качествено оформление
Осигуряването на качеството включва разработването и прилагането на система, която осигурява увереност в качеството и безопасността на продукта.Постига се чрез планирани и систематични дейности, внедрени в система за качество, за да се гарантира, че изискванията за разработване на продукта са изпълнени.

Контрол на качеството
Контролът на качеството е акт на контролиране на процесите, свързани с производството на продукта и оценка на качеството на продукта на различни етапи от суровините до крайния опакован продукт, който достига до потребителя.

КАЧЕСТВО (4)