page_banner

Качество

Управление на качеството

Нашата система за управление на качеството включва всички аспекти на качеството, свързани със съоръжения, продукти и услуги.Въпреки това, управлението на качеството не е фокусирано само върху качеството на продуктите и услугите, но и върху средствата за постигането му.
Нашето управление следва следните принципи:
1. Фокус към клиента
2. Разбирането на настоящите и бъдещите нужди на клиентите е от първостепенно значение за нашия успех.Нашата политика е да отговаряме на изискванията на клиентите и да надхвърляме очакванията на всички клиенти.
3. Лидерство

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Качество Arrurance
Осигуряването на качеството включва разработването и внедряването на система, която осигурява увереност в качеството и безопасността на продукта.Това се постига чрез планирани и системни дейности, реализирани в система за качество, за да се гарантира, че изискванията за разработване на продукти са изпълнени.

Контрол на качеството
Контролът на качеството е актът на контролиране на процесите, свързани с производството на продукта и оценка на качеството на продукта на различни етапи от суровините до крайния пакетиран продукт, който достига до потребителя.

QUALITY (4)